Tilskud til tandbehandling

Tilskud fra det offentlige
Når du går til tandlæge modtager du automatisk en række tilskud fra det offentlige.

Den 01.06.2018 trådte en såkaldt særlov for voksentandpleje i kraft i stedet for Tandlægeoverenskomsten. Folketinget besluttede nemlig at skære tilskud til tandpleje ned med 300 mio. kr. Samtlige af Folketingets partier stemte for særloven, som vedrører tandpleje til voksne i privat praksis

Her i Tandklinikken Ågade valgte vi at tilslutte os de nye regler for tandplejen, og det betyder, at du forsat kan få tilskud fra det offentlige, når du bliver behandlet her hos os.

Via nedenstående link kan du finde en prisliste på tandplejeydelser med tilskud fra det offentlige. Din pris på ydelserne er faste og politisk bestemte.

https://www.tandlaegeforeningen.dk/til-patienter/priser-og-tilskudsmuligheder/priser-paa-tandlaegeydelser-med-tilskud/

Hvis du er aktiv medlem af sygeforsikring Danmark gives der tilskud til tandbehandling.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark og mellem 18 og 25 år, får du 100 procent tilskud til alle undersøgelser og tandrensninger, samt til diagnostiske røntgenbilleder enten ved tandlæge eller tandplejer, og op til 80 % i tilskud til fjernelse af visdomstænder.

Du kan oplyse os om, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark, og så sørger vi for at indberette oplysningerne omkring dine behandlinger her i Tandklinikken Ågade, så du automatisk får dit tilskud..

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/tandbehandling

Du kan søge om tilskud til tandplejeudgifter, hvis du modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til niveauet for integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Tilskuddet kan omfatte alle former for tandpleje, dog ikke tandpleje af kosmetisk karakter, tandpleje, der ikke er omfattet af overenskomsten. Ved ansøgning om tilskud til tandpleje vil kommunen vurdere, om behandlingerne kan karakteriseres som nødvendig tandpleje.

Der er tale om et tilskud, og det betyder, at der er en egenbetaling på 600 kr. pr. år for dig som borger, og der ikke ydes tilskud, hvis tandbehandlingen ikke overstiger egenbetalingen.  Graden af tilskud er afhængig af din alder, og hvilken forsørgelse du modtager.

Hvis man ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til egenbetalingen, er der mulighed for at søge om hjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

Hvem kan søge:

Du skal have dansk statsborgerskab eller lovlig opholdstilladelse i Danmark.

Du skal have fast ophold i Danmark. Som udgangspunkt skal behandlingen udføres i Danmark.

Du skal modtage: Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, supplement til brøkpension, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, eller ledighedsydelse, der ikke overstiger den ydelse, du ville få i integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Sådan søger du:

Du skal kontakte din tandlæge, der vil udføre en alm. tandundersøgelse og sandsynligvis tage et par røntgenbilleder. Din tandlæge vil herefter lave et overslag på den behandling, som du har behov for, og den skal du skal tage med til din sagsbehandler hos kommunen. Den indledende undersøgelse her på Tandklinikken Ågade skal du selv betale, som en del af din egenbetaling på 600 kr.

Er du pensionist, kan du søge om helbredstillæg/helbredskort til udgifter, du har på grund af helbredsproblemer – fx. medicin, tandbehandling, fodterapi eller fysioterapi. Du kan søge om helbredstillæg gennem kommunen, hvis du er folkepensionist. Hvis du er bevilget førtidspension før januar 2003 og efter de gamle regler, kan du også søge om helbredstillæg.

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Det er din og din eventuelle samlevers samlede likvide formue, der afgør om du kan få helbredskort og få udbetalt helbredstillæg. For at du kan komme i betragtning til helbredskort/helbredstillæg, må din/jeres likvide formue ikke overstige 86.000 kr. (2018).

Har du fået bevilliget helbredstillæg, så husk at oplyse det til os her i Tandklinikken Ågade.

Du kan læse mere om helbredstillæg på nedenståede link:

https://www.favrskov.dk/borger/omsorg-og-sundhed/helbredstillaeg

Telefontid og tidsbestilling
Ring på telefon 88 91 12 00
alle dage mellem kl. 8-11 og 13-14
Adresse
Tandklinikken Ågade,
Ågade 6A,
8370 Hadsten
Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
kl. 07.00 – 17.30
kl. 07.00 – 16.00
kl. 07.30 – 17.00
kl. 08.00 – 17.30
kl. 07.00 – 15.00
Torsdage i lige uger holder vi åbent til 20.30

Lukket i tidsrummet fra kl. 09.00-14.30

 

Tandklinikken Ågade holder lukket pga. Internt
kursus

 i dag d. 22/1-24 i tidsrummet kl. 09:00-14:30

 

Vi er tilbage igen kl. 14:30

Klinikken holder lukket

Vi holder lukket i dag d. 15. december 2023

på grund af internt kursus😊

 

Ved akut behov for tandlægehjælp, henviser vi til Tandlægevagten på 40515162

 

Vi er tilbage igen på mandag d. 18. december

Kursus

Tandklinikken Ågade holder lukket i dag, fredag d. 14. juni på grund af eksternt kursus.

Vi er tilbage mandag d. 17. juni.

Ved akut behov for tandlægehjælp henviser vi til vores kolleger i lokalområdet,

Vi ønsker alle vores patienter en rigtig dejlig weekend.

De bedste hilsner fra Tandklinikken Ågade🌻