Nyheder

NYT ANG CORONA-SITUATIONEN.

Sundhedsstyrrelsen har den 17.marts 2020 udsendt nye, øjeblikket gældende, retningslinjer for tandlægepraksis.

Retningslinjerne gælder for alle tandlæger i landet, og de betyder, at kun kritiske behandlinger og nødbehandlinger må foretages foreløbig og sandsynligvis de næste 3 mdr.

Det betyder for os i Tandklinikken Ågade, at vores åbningstider i den gældende periode vil blive stærkt reducerede.

Vi vil dog fortsat holde åbent for kritisk behandling.

Vores telefontid i perioden vil være mellem 8-9 på alle ugens hverdag. Telefonen er som altid 889 112 00.

Du må ikke komme på tandklinikken uden en aftalt tid.

Hvis din tandlægetid bliver berørt af de nye retningslinier, vil du få besked. Vi laver en tandlægefaglig vurdering af hver enkelt allerede tilsat patient, og hvis vi skønner, at din tid skal flyttes, vil du blive kontaktet. Du behøver derfor ikke gøre noget.

Det er vigtigt, at du ikke møder til tandbehandling i klinikken, hvis du udviser nogen som helst tegn på infektion med coronavirus (feber, ondt i halsen, tør hoste eller åndedrætsbesvær), eller hvis du har været i tæt kontakt med en smittet person de seneste 14 dage, da du kan være rask smittebærer.  Hvis du i dette tilfælde har akut behov for tandlægehjælp henvises der til behandling i hospitalsregi.

Vi glæder os til igen at kunne byde alle velkomne i Ågade, men indtil da håber vi I alle derude passer godt på jer selv og hinanden.