Tilskud til tandbehandling

Tilskud fra det offentlige

Når du går til tandlæge modtager du automatisk en række tilskud fra det offentlig.

Fra d. 01.06.2018 træder en såkaldt særlov for voksentandpleje i kraft i stedet for Tandlægeoverenskomsten. Folketinget har nemlig besluttet at skære tilskud til tandpleje ned med 300 mio. kr. Samtlige af Folketingets partier stemte for særloven, som vedrører tandpleje til voksne i privat praksis

Her i Tandklinikken Ågade har vi valgt at tilslutte os de nye regler for tandplejen, og det betyder at du forsat kan få tilskud fra det offentlige når du bliver behandlet her hos os.

Via nedenstående link kan du finde en prisliste på tandplejeydelser med tilskud fra det offentlige. Din pris på ydelserne er faste og politisk bestemte.

https://www.tandlaegeforeningen.dk/Soegeresultat.aspx

Sygeforsikring Danmark

Hvis du er aktiv medlem af sygeforsikring Danmark gives der tilskud til tandbehandling.

Hvis du er mellem af sygeforsikring Danmark og er mellem 18 og 25 år, så får du 100 procent tilskud til alle undersøgelser og tandrensning enten ved tandlæge eller tandplejer, og op til 80 % tilskud til fjernelse af visdomstænder.

Du kan oplyse os om at du er medlem af sygeforsikring Danmark, og så står vi for at indberette oplysningerne omkring dine behandlinger her i Tandklinikken Ågade.

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/tandbehandling

Ansøgning om tilskud til tandplejeudgifter (§ 82.a i lov om aktiv socialpolitik)

Du kan søge om tilskud til tandplejeudgifter, hvis du modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til niveauet for integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Tilskuddet kan omfatte alle former for tandpleje, dog ikke tandpleje af kosmetisk karakter, tandpleje, der ikke er omfattet af overenskomsten eller tandplejeartikler. Ved ansøgning om tilskud til tandpleje skal kommunen vurdere, om behandlingerne kan karakteriseres som tandpleje.

Der er tale om et tilskud, og det betyder, at der er en egenbetaling på 600 kr. pr. år for dig som borger, dvs. der ikke ydes tilskud, såfremt tandbehandlingen ikke overstiger egenbetalingen. Der kan være tale om flere behandlingsforløb, men egenbetalingen vil fortsat være 600 kr. årligt, uanset at der er tale om flere behandlinger. Graden af tilskud er afhængig af din alder, og hvilken forsørgelse du modtager.

Hvis man ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgifter til egenbetalingen, er der mulighed for at søge om hjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

Hvem kan søge:

Du skal have dansk statsborgerskab eller lovlig opholdstilladelse i Danmark.

Du skal have fast ophold i Danmark. Som udgangspunkt skal behandlingen udføres i Danmark.

Du skal modtage: Integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, Supplement til brøkpension, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, der ikke overstiger den ydelse, du ville få i integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Sådan søger du:

Du skal kontakte din tandlæge, der vil udføre en alm. tandundersøgelse og sandsynligvis tage et par røntgenbilleder. Din tandlæge vil herefter lave et overslag på behandlingen, som du skal tage med til din sagsbehandler. Den indledende undersøgelse her på Tandklinikken Ågade skal du selv betale her, som en del af din egenbetaling på 600 kr. Hvis du ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal du også sende formue- og indtægtsoplysninger på dig og din ægtefælle.

Ansøgning om helbredstillæg

Er du pensionist kan du søge om helbredstillæg/helbredskort til udgifter du har på grund af helbredsproblemer – fx. medicin, tandbehandling, fodterapi eller fysioterapi. Du kan søge om helbredstillæg gennem kommunen, hvis du er folkepensionist.  Hvis du er bevilget førtidspension før januar 2003 og efter de gamle regler, kan du også søge om helbredstillæg.

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Det er din og din eventuelle samlevers samlede likvide formue, der afgør om du kan få helbredskort og få udbetalt helbredstillæg. For at du kan komme i betragtning til helbredskort/helbredstillæg, må din/jeres likvide formue ikke overstige 86.000 kr. (2018).

Du kan læse mere om helbredstillæg på følgende links:

https://www.favrskov.dk/borger/omsorg-og-sundhed/helbredstillaeg

https://www.favrskov.dk/sites/default/files/pjece_om_regler_og_krav_for_ansoegning_til_helbredstillaeg_mm.pdf

Hvis du har fået bevilliget helbredstillæg så husk at oplyse det til os her i Tandklinikken Ågade.